Svět slov

Vyhledávání

Moudrosti do hrsti

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.
(Mahátmá Gándhí)

Adopce na dálku: pár otázek a odpovědí…

ryksa
28. 11. 2007
Adopce na dálku: pár otázek a odpovědí…Vážení přátelé, jelikož některé otázky ohledně kontaktů s „naším“ Kizim se vlastně pořád opakují, dovolila jsem si udělat pro vás něco jako tahák z instrukcí, které jsme dostali při jeho „adopci“.

Budete tak mít po ruce odpověď, i když zrovna nebudu po ruce já a možná se takové informace budou hodit i dalším případným zájemcům, kteří by se chtěli k nám do tohoto projektu připojit.

Jak často mi bude dítě psát?

- První dopis od dítěte obdrží „rodič“ přibližně za 3 – 4 měsíce od zaplacení částky.

- Dítě píše 2x ročně – vánoční a velikonoční dopis.

- Jednou ročně zasílá partnerská organizace „rodiči“ roční zprávu se školními výsledky společně s dopisem od ředitele centra a novou fotografií dítěte (systém známkování se v jednotlivých zemích a oblastech liší a neshoduje se s českým systémem).

- Termíny pro zasílání se mohou lišit v závislosti na typu vzdělání, školy či na příslušném centru.

Píší děti dopisy samy, nebo jim někdo pomáhá? V jakém jazyce píší?

Většina dětí zvládá psát dopisy samostatně, některým asistují sociální pracovníci. Za nejmenší děti dopis kompletně připravují jejich sociální pracovníci, děti se snaží připojit své kresby. Ty, které ještě neumějí plynně anglicky, píší ve svém mateřském jazyce – v Ugandě jazyk luganda.

Sociální pracovníci pak dopis přeloží do angličtiny. Někdy se proto kvůli překladu může stát, že jsou v dopise „dospělé“ výrazy.
Děti často nevědí, jak a co vám psát. Jednoduše dopis většinou ještě nikdy nepsaly. Proto nebuďte zklamaní, když první dopisy budou spíše stručné a nesmělé nebo poměrně formální.

Důležitým faktorem je i rozdílnost kultur – např. lidé v Ugandě a Indii nejsou zvyklí zacházet do detailů a moc mluvit o sobě.

Základní rady pro psaní dopisů:

-Svoji adresu NEUVÁDĚJTE do dopisů a dle našeho doporučení ani na obálku, mohla by být zneužita dříve, než se k partnerské organizaci dostane nebo k zasílání prosebných dopisů – dítěti ani rodinám z tohoto důvodu vaši adresu nesdělujeme.

- Protože se z fondu dárků peníze dělí pro všechny děti a všem dětem se kupuje stejný dárek, prosíme NEUVÁDĚJTE do dopisů částku, kterou na dárek posíláte. Sociální pracovník pak ztrácí důvěru rodiny, protože jim částku nemůže předat.

- NESLIBUJTE, prosím, dětem žádné materiální dary ani pozvání do České republiky.

- Dětem do všech cílových zemí kromě Konga pište V ANGLIČTINĚ. Menším dětem partnerská organizace váš dopis přeloží do rodného jazyka dítěte.

- Odpověď na váš dopis může trvat i několik měsíců. Máte-li pocit, že dítě nereaguje na vaše otázky, neztrácejte trpělivost, otázku zkuste zopakovat a třeba i jinak přeformulovat. Časově se mohou vaše dopisy také snadno minout.

- Posílejte dopisy pokud možno v tištěné podobě nebo čitelně napsané.

- Je vhodné, aby rodiče s partnerskou organizací komunikovali pouze prostřednictvím dopisů, nikoli e-mailovou poštou z důvodu nedostatku kapacity pro tuto formu korespondence.

Proč není vhodné posílat dětem do Ugandy balíčky?

- Balíčky jsou v Ugandě, Zambii i v Indii často na poště otevírány, a k dítěti se vůbec nedostanou.

- Poštovné z České republiky je velmi drahé a za větší zásilky musí místní organizace platit clo.

- Luxusní věci z České republiky vyvolávají závist a lítost dětí, které žádný dárek nedostaly. Místní děti si navíc hrají s úplně jinými hračkami a nosí jiné oblečení než české děti, váš dárek by tedy nemusely ocenit.

- Nákup dárku v Ugandě vyjde několikrát levněji.

Jak tedy mohu dítěti poslat dárek?

Dítěti udělá velkou radost vaše fotografie nebo maličkosti, které se vejdou do obálky (pohledy, obrázek, samolepka).

Další možností je poslat finanční příspěvek:

- Jakákoli částka, kterou zaplatíte nad rámec pravidelného ročního příspěvku, bude automaticky převedena do společného fondu dárků.

- Do fondu dárků můžete přispět i nezávisle na vaší pravidelné roční platbě kdykoli během roku.

Jak se využívají prostředky z fondu dárků?

Z fondu dárků kupují jednotlivé partnerské organizace jménem dárce 1x ROČNĚ hromadně všem dětem stejný dárek. O druhu dárku rozhodují komise projektu Adopce na dálku® nebo sociální pracovníci. Ti nejlépe dokážou určit, co děti v daný okamžik nejvíce potřebují. Nejčastějšími dárky jsou praktické věci jako matrace na spaní, přikrývky, nové oblečení nebo obuv. I když českým dětem by podobné dárky často radost neudělaly, děti v našich cílových zemích a jejich rodiny jsou za ně velmi vděčné. Dárek děti dostávají obvykle v čase Vánoc.

O možnost nakupovat za došlé peníze 1x ročně stejné dárky pro všechny děti nás prosili přímo místní lidé, protože předchozí individuální systém vyvolával mezi lidmi v komunitě mnoho problémů, především závist. Z toho důvodu není možné zprostředkovat poskytnutí dárku k narozeninám dítěte.
Na vesnicích navíc není obvyklé dostávat k narozeninám dárky (vesničané zpravidla ani neznají své přesné datum narození). Kromě toho většina dětí bydlí v těžko přístupných oblastech desítky kilometrů od sídla partnerské organizace, a tak není možné, aby místní pracovníci vozili dárky každému dítěti zvlášť. Dítě ale ví, že hromadný dárek, který 1x ročně dostane, je od jeho dárce. U příležitosti narozenin však dítě bezpochyby potěší barevné narozeninové přáníčko.

Dostal/a jsem vysvědčení a moje dítě se moc dobře neučí.

Představte si, že by vás, když jste byli děti, rodiče nemotivovali v učení, nekontrolovali úkoly a neptali se, jak bylo ve škole. Pro rodiče/opatrovníky našich dětí, kteří většinou sami do školy nechodili, je toto často nad jejich síly. Navíc děti musí často doma hodně pracovat a z dřívějších dob, kdy kvůli nedostatku financí do školy nechodily nebo musely školu přerušovat, nemají dobré základy. Mnohé z nich, i když chodí do školy velmi rády, proto prospívají spíše průměrně.
Jestliže má dítě na konci školního roku nedostatečný prospěch (celkový výsledek nižší než 40 %), dostává upomínku a má jeden rok na to, aby svůj prospěch zlepšilo. Pokud se dítě i přes upomínku v prospěchu nezlepší (i v dalším roce má celkový školní výsledek nižší než 40 %), je z projektu vyřazeno. Dítě je s tímto pravidlem při zařazení do programu seznámeno.

Dítě se v dopise zmínilo o problémech s bydlením, zdravotním stavem apod. Je možné mu pomoci?

Pokud by dítě potřebovalo např. náročnou operaci, budeme vás o tom včas informovat. V ostatních případech se o potřeby dítěte postará v rámci svých finančních možností příslušná partnerská organizace (pro tyto účely si organizace často zřizují tzv. rezervní fond, kam ukládají peníze ušetřené jinde). Vedle toho naši partneři realizují komunitní projekty, jejichž záměrem je přispět k celkovému sociálnímu a ekonomickému rozvoji komunity, ve které podporované dítě žije.

Náklady spojené s realizací těchto projektů se kryjí z rozvojového fondu. Na komunitní rozvoj a další rozvojové projekty můžete kdykoli přispět jakoukoli částkou do rozvojového fondu.

Dostane každé dítě stejnou částku?

Je důležité vědět, že každé dítě potřebuje z fondu adopcí čerpat různě vysoké částky. Nejvyšší položkou je školné – jeho výše se ale v jednotlivých ročnících školy liší. Rozdíly jsou také mezi školami vládními a soukromými nebo denními a internátními. Cena školní uniformy a školních pomůcek roste s věkem dítěte. Nemocné dítě čerpá mnohem více na zdravotní péči nežli dítě zdravé. Částka, kterou každý rok dítě dostává, se proto mění s věkem, typem školy a zdravotním stavem dítěte.

Z praktických důvodů platí všichni dárci v Ugandě (s výjimkou bohoslovců) stejnou částku po celou dobu Adopce na dálku®.

Cílem Adopce na dálku® je poskytnout dětem vzdělání. Do jakých škol děti z programu chodí?

Rozvojové středisko ADCH Praha ani naše partnerské organizace zpravidla nezakládají své vlastní školy ani nezasahují do místních školních osnov. Ve většině případů chodí dítě do té školy, kterou má nejblíže svému bydlišti. Jelikož je však úroveň státních škol mnohdy velmi nízká, upřednostňujeme, tam kde je to možné a žádoucí, kvalitnější soukromé školy. V některých oblastech však nejsou k dispozici nebo jsou neúměrně drahé. Pokud ve vesnici ani v jejím okolí není vůbec žádná škola, bydlí dítě v internátu.

Jaké vzdělání může dítě získat? Jaké jsou možnosti jeho uplatnění po ukončení Adopce na dálku®?

Děti mají možnost získat maturitu a vyšší vzdělání nebo se vyučit určitému řemeslu. Některé děti jsou spíše manuálně zručné a po absolvování základní školy se vyučí na technické škole (např. v oborech opravář, švadlena, truhlář, práce s počítačem a další). Studijně nadané děti mohou po maturitě pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole (např. v oborech zdravotní sestra, učitel a další).

Získání stipendia na univerzitě je velmi obtížné a individuální placení nákladů neúnosně vysoké, proto prosíme, abyste od „svých“ dětí neočekávali příliš. Cílem projektu Adopce na dálku® je, aby každé dítě podle svých schopností dosáhlo určité kvalifikace, a mohlo tak v budoucnu uživit sebe a svoji rodinu, a bylo tím prospěšné celé své komunitě.

Moje dítě má ještě sourozence. Mohu pomoci i jim?

Je vždy dobré chápat podporované dítě jako zástupce rodiny a celé komunity. Sociální pracovníci se vždy snaží pomoci celé rodině, a to jak komunitními projekty, jež mají dospělým do budoucna zajistit příjmy, tak i například nákupem školních pomůcek pro sourozence. Děti do projektu vybírají místní lidé, kteří znají velmi dobře podmínky v dané oblasti, vědí tedy, kdo pomoc nejvíc potřebuje. Z tohoto důvodu nelze do výběru ani na přání dárce zasahovat.

          
Zaujal vás tento článek a chcete jej doporučit?
Vzkaz:
  + odkaz na článek
na
e-mail:
 
 
Máte-li potíže s přihlašováním...
Zapomněl(a) jsem heslo, ale mám ověřenou e-mailovou adresu...

Pro kůži

RSS
RSS
Venušanka v číslech:
• 5 964 dny v provozu
• 4 936 článků
• 1 512 soutěží


Copyright © Venušanka od roku 2006 – magazín pro ženy, všechna práva vyhrazenaDnes je 03.07.2022 a svátek má Radomír