Svět slov

Vyhledávání

Moudrosti do hrsti

Proto: Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce… To, co chceš… Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád… a žij intenzivně každý okamžik svého života… dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku.
(Charlie Chaplin)

Horoskop na DUBEN pro VŠECHNA ZNAMENÍ

Daniela Hannah
30. 3. 2016
Horoskop na DUBEN pro VŠECHNA ZNAMENÍNovoluní proběhne 7/4/2016 ve znamení Berana.
Novoluní bude mít vliv na témata nové pracovní aktivity. Beraní energie jsou bojovné, tvrdohlavé, plné odvahy, energie a síly do nových začátků. Na novoluní bude Slunce, Luna a Uran, planeta zvratů, v konjunkci. Očekávejme situace, které obrátí náš život jiným směrem. Přijde prudký zvrat v našem životě.

BERAN

Pro Berany toto období značí zvýšenou aktivitu úředních a soudních záležitostí. Svůj čas budou věnovat vzdělávání, kurzům a školením. Také se otevírá cizina a zahraničí. Berani mohou plánovat dovolenou a vše, co souvisí s cestováním. Planeta Venuše se pohybuje Beranem celý duben a díky Venuši ve svém znamení budou Berani neodolatelní, všude vyčnívat z davu. O Beranech se bude hovořit a psát. Toto období mohou využít ve svůj prospěch. 7.4. nastane novoluní v Beranu, ve vlastním znamení. Toto novoluní odstartuje novou životní cestu Beranů. Mohou začít nové projekty, činnost a nasměrovat se tím správným směrem. Slunce, Luna a Uran se dostanou do blízkosti a tím znásobí svou sílu. Uran přinese ohromnou změnu, zásadní obrat v životě Beranů. Od 22/4 do úplňku by měli ukončit a uzavřít situace související s penězi a majetkem, který vlastní s další osobou nebo bankou.

Vlivem úplňku dořeší všechny záležitosti ve spojení se sexem a sexualitou. Mohou ukončit mimomanželský vztah nebo mít v této oblasti jasno. Venuše se přežene přes Uran, planetu zvratů a díky tomu mohou očekávat nečekané změny s láskami a také přehodnotit své hodnoty. Koncem dubna se Berani zastaví a budou se muset vrátit zpět do minulosti, aby dořešili a vyřešili staré nevyřešení situace.

BÝK

Býci řeší a budou řešit majetek a peníze. Vrátí se jim situace nedořešené z minulosti, aby je dořešili. Novoluní 7/4 otevře období rekapitulace života Býků. Co se jim nepovedlo, to by měli ukončit. Musí si stanovit cíle a připravit se na novoluní v červnu, které přinese obrovský posun a novou životní cestu. Býci si v dubnu a začátkem května musí dát pozor na svou osobu, psychika jede na plné obrátky, budou v hlavě řešit svou dosavadní situaci a nebudou vědět kudy kam.

Pokud chtějí něco ve svém životě ukončit, pak je toto ta správná doba. Uran, planeta zvratů, bude přítomna v novoluní a přinese do života Býků nenadálou zásadní životní změnu. Merkur v Býku zaručí, že budou podepisovat, hovořit, psát, jezdit a cestovat. Býci se nezastaví. Úplněk 22/4 ukončí a uzavře veškeré vztahové záležitosti. Vztahy, smlouvy, smluvní dohody v pracovním a soukromém životě. Do úplňku by měli mít dohodnutá nová pravidla.

BLÍŽENCI

Blíženci řeší a ještě budou řešit vztahy. Vztahové záležitosti v práci, v životě, nastavení nových pravidel a sepsání dohod. 7/4 nastane novoluní a otevře rychlý obrat a nové působení ve společenství, společnosti. V životě Blíženců se objeví noví lidé. Do úplňku 22/4 by měli mít jasno v souvislosti se zdravím nebo nemocí. Ukončit a uzavřít zdravotní záležitosti, dohodnout termín návštěvy lékaře.

Konec května přinese Černá Luna dlouhodobé řešení kolem zdraví. Bude nutné vyřešit zdravotní stránku Blíženců nebo blízkých osob. Úplněk dále přinese obrat v lásce a ve finanční oblasti. Černá Luna přináší problémy s partnery a také s dětmi. Blíženci si musí ujasnit s kým chtějí žít, jelikož jim tento rok Jupiter přinese posun v partnerské oblasti. Mohu očekávat nového pracovního nebo životního partnera. Kdo touží po dítěti, či chce vytvořit velké dílo nebo projekt, dočká se.

RAK

Raci mají zaktivované téma zdraví a nemoc. Toto téma je bude zaměstnávat celý duben, květen a také ještě v létě, kdy budou opečovávat osobu blízkou, nebo přímo sebe. Saturn dlouhodobě přináší situace, ve kterých by si měli Raci dát do pořádku vše, co souvisí se zdravím. Novoluní 7/4 otevírá novou životní cestu v pracovní oblasti. Uran, planeta zvratů, spolu se Sluncem a Lunou, přinesou nečekaný obrat v práci, ve které se Rakům začne dařit.

Do úplňku by měli uzavřít partnerské dohody, ukončit nevhodné partnerství a naopak dohodnout nové, plodné partnerství. Dokončí svůj projekt, dílo, tvorbu nebo situaci spojenou s dětmi. Přijde zvrat v práci, který přinese lepší podmínky pro pracovní činnost.

LEV

Slunce se pohybuje Beranem. Lvi mají otevřené vzdělávání, školení, učení a rozšiřování vědomostí. Úřady a úřední písemnosti. Oblast související s cizinou a zahraničím naplňuje dubnové dny. Mars působí na partnerství pracovní i téma životního partnera. Také je zaktivována tvorba, tvoření, plození anebo děti, plody a výtvory. Pokud touží Lev po dítěti či něco velkého vytvořit, má možnost v dubnu a květnu.

Co nestihnou na jaře, mohou udělat v létě. Kdo touží potkat partnera pro pracovní aktivitu, dostane příležitost. Novoluní 7/4 odstartuje novou životní cestu do oblasti vzdělávání, rozšíření vědomostí a znalostí, otevře možnosti cestovat, otevřít se světu, naplánovat cestu do zahraničí. Kdo řeší úřední záležitosti, novoluní nasměruje Lvy na správnou cestu do této oblasti. Uran přinese rychlý a nečekaný zvrat spojený s touhami a sny Lvů. Úplněk 22/4 ukončí a uzavře vše související s domovem a bydlením, do úplňku by měli mít jasno, kde a jak chtějí bydlet, žít nebo pracovat.

PANNA

Panny řeší a budou řešit domov a své zázemí. Kdo se hodlá stěhovat nebo pracovně přesouvat, je toto ideální doba. Co Panny nevyřeší v dubnu a květnu, dořeší v létě, kdy je opět ovlivní planeta Mars. Mars ve spojení s karmickým Saturnem radí vyřešit a dořešil v tomto roce zázemí a bydlení.

Novoluní 7/4 otevře a ukáže cestu k financím a majetku, který sdílí s další osobou nebo bankou. Uran přinese rychlý obrat, který změní život lidí narozených ve znamení Panny. Úplněk ukončí úřední záležitosti, uzavře vše co souvisí s cestou, nebo vzděláním, kurzem či školením. Pokud Panny řešily dopravní prostředek, jako je auto nebo motorka, do úplňku by měli mít v tomto jasno.

VÁHY

Váhám Mars aktivuje vše související s cestami, cestováním a dopravním prostředkem. Mohou řešit úřední záležitosti a také vzdělání, rozšíření vědomostí kurzem, školením či studiem. Tato témata jsou zde aktivní celý duben a květen, co nevyřeší na jaře, vrátí se Váhám k dořešení v létě. Novoluní 7/4 je nasměruje na novou vztahovou cestu. Nový pracovní, nebo životní partner přichází do života Vah. Budou podepisovat nové dohody, smlouvy nebo upravovat vztahové podmínky. Uran, planeta zvratů, bude asistovat u novoluní, takže se dají čekat rychlé a nečekané situace právě s partnery.

Planety přejí novým a lepším pracovním svazkům. Do úplňku 22/4 by měly mít Váhy jasno ve finančních záležitostech. Dokončit a uzavřít vše, co souvisí s majetkem a penězi. Venuše přebíhá přes Uran v Beranu, přichází rychlý obrat na téma finance a partneři, Váhy by si měly uspořádat své hodnoty.

ŠTÍR

Štíři mají otevřené finance, karmický Saturn jim přináší životní zkoušky, na kterých se učí s penězi zacházet. Majetek a peníze mají aktivované celý duben a květen. Novoluní 7/4 za asistence Uranu, planety zvratů, přinese zdraví. Rychlý zvrat přinese nasměrování na zdravý životní styl, ukáže cestu od nemoci k uzdravení. Žít zdravě, v souladu se svým duševním rozpoložením. Vypadat a cítit se dobře je základem zdraví. V dubnu bude psychika a zdraví v plném zatížení. Jako by Štíři nevěděli, co dál se svým životem. Do úplňku 22/4 by měli vyřešit veškeré vztahové situace. Co nechtějí nadále vláčet životem, je nutné ukončit. Pokud nejsou spokojeni s prací, nebo ve vztahu s partnerem, měli by mít do úplňku jasno. Štíři budou podepisovat dohody a smlouvy. Vše související se vztahem, ukončení, uzavření, nový pracovní či partnerský, smlouvy. Staré přestává platit a nastupuje nová dohoda.


STŘELEC
Planeta aktivity Mars se pohybuje Střelcem a díky Martu se Střelci nezastaví až do konce května. Mars se pohybuje spolu s přísným Saturnem právě ve vlastním znamení a tím přináší situace, během kterých si Střelci musí vyřešit svůj život. Co chtějí a nechtějí, kam mají směřovat. Veškeré životní změny jsou pro jejich budoucí dobro a velký životní posun. Novoluní 7/4 je nasměruje k novým pracovním nebo životním partnerům.

Pokud chtějí vytvořit velké dílo, nebo vytvořit projekt, počít dítě, pak jim planety budou přát. Spolu s Uranem přichází rychlý zvrat k lepšímu. Úplněk 22/4 otevře rekapitulaci nad životem Střelců. Budou muset začít přemýšlet co dál. Jakoby nyní nevěděli co od života chtějí. Měli by ukončit nevyhovující situace. Uzavřít co nefunguje a naopak popřemýšlet, kam se nasměrovat, kde začít něco nového. V této době mohou pociťovat zhoršení zdraví a psychiky. Měli by si dát pozor na svou osobu, a to až do úplňku 21/5. Letos máme dva úplňky ve Střelci, a to 21/5 a také 20/6. Do té doby by měli mít Střelci jasno ve svém životě.

KOZOROH

Kozorozi již nějakou dobu rozmýšlí o svém životě, ukončují aktivity a životní situace, které do budoucna nemají šanci fungovat. Přemýšlí, rekapitulují a uzavírají, vše, co ukončí, je pro budoucnost v jejich prospěch. Toto období bude díky Martu přetrvávat ještě celý duben a květen. Novoluní 7/4 za asistence Uranu, planety zvratů, přinese rychlý obrat související s bydlením a pracovním zázemím. Kozorozi vstoupí na novou cestu směřující k domovu, lepšímu bydlení a stabilnímu zázemí. Úplněk 22/4 ukončí partnerství, fungování v určité skupině lidí, společnosti nebo společenství. Pokud Kozorozi nechtějí být mezi určitým typem lidí, ukončí jejich působení.

VODNÁŘ

Vodnáři by měli být mezi lidmi, mezi kterými se cítí dobře – ve společnosti, v určitém společenství. Mars, planeta aktivity, způsobí, že Vodnáři nebudou chtít být doma, ale mezi lidmi. Přísný Saturn dlouhodobě působí právě v oblasti vztahů, a tak si musí Vodnáři uvědomit, s kým se chtějí kamarádit a kam chtějí patřit, do jaké skupiny lidí.

Novoluní 7/4 otevře téma cest a cestování, dopravního prostředku, úřední záležitosti, ale také nové učení a vzdělávání. Uran asistuje při novoluní, a to znamená, že mohou očekávat rychlý zvrat událostí. Úplněk 22/4 ukončí a uzavře životní situaci spojenou s prací nebo pracovní aktivitou. V době úplňku se přesunuje Venuše přes Uran, Vodnáři mohou očekávat rychlý zvrat v hodnotách jakými jsou láska a peníze.

RYBY

Planeta Mars působí již nějaký čas v tématu práce a kariéra. Ryby si musí uspořádat oblast pracovních aktivit díky Saturnu, který jim přináší životní zkoušky právě v tomto tématu. Plné pracovní nasazení mohou očekávat v dubnu, květnu a celé léto. Novoluní 7/4 otevírá oblast financí a majetku. Uran, planeta zvratů, přinese rychlý obrat a Ryby správně finančně nasměrují. Do úplňku 22/4 by měly mít jasno v úředních záležitostech, ukončit téma cest, zahraničí a ciziny. Uzavřít oblast vzdělávání, učení, kurzy a školení.

Do úplňku by měly vyřešit tyto tematické okruhy. Dlouhodobě Jupiter přináší do života Ryb důležité pracovní partnery a spolupracovníky, budou mít štěstí na skvělé dohody a lepší podmínky.

Převzato s laskavým svolením autorky z www.astrokarty.cz

Zdroj foto: pixabay.com

          
Zaujal vás tento článek a chcete jej doporučit?
Vzkaz:
  + odkaz na článek
na
e-mail:
 
 
Máte-li potíže s přihlašováním...
Zapomněl(a) jsem heslo, ale mám ověřenou e-mailovou adresu...

Pro kůži

RSS
RSS
Venušanka v číslech:
• 5 751 den v provozu
• 4 930 článků
• 1 512 soutěží


Copyright © Venušanka od roku 2006 – magazín pro ženy, všechna práva vyhrazenaDnes je 02.12.2021 a svátek má Blanka